Concurs de musicals – Abril 2015

Participació en el concurs de musicals organitzat pel club Septimània