Durant la setmana l’estudi, els jocs en anglès i les activitats de desenvolupament com les manualitats tenen el protagonisme. A mesura que les nenes accedeixen a nivells educatius més avançats el focus és l’aprenentatge i es té molta cura de que l’estudi sigui un tema important. Els divendres, diferents activitats per a cada nivell troben el seu espai: teatre, esport, cuina, pintura…

[my_calendar above=”nav” below=”print, category” time=”week”]