L’estudi a Rimaia: el projecte d’estudi TALENT

El projecte d’estudi TALENT és un mètode de seguiment personal que vol aconseguir el màxim rendiment de cadascuna de les participants al projecte. Durant l’estudi a Rimaia les participants adquireixen uns bons hàbits d’estudi, eines de treball, motivació, metodologia, autonomia i una bona capacitat d’organització.

El projecte va dirigit a estudiants de 5è de Primària a 2n de Batxillerat.

Un curt vídeo ens il·lustra el que volem aconseguir!